Máte zájem o inovace a nové trendy ve vzdělávání a školství? Baví Vás moderní vzdělávací metody a přístupy? Zajímáte se o téma vlivu vzdělávacího systému na připravenost absolventů škol uspět na trhu práce? Sledujete úspěšné reformy vzdělávacích systémů ve vyspělých evropských zemích?

Dvoudenní mezinárodní konference, jejímž obsahem budou inovace ve vzdělávání a školství, sdílení „best practice“ v evropském prostoru a formy vzdělávání v digitálním věku.
Pozvaní odborníci představí nejlepší současné a očekávané budoucí trendy ve vzdělávání a v školských systémech evropských zemí.
Na konferenci bude prezentován IREF (Institute for Economic and Fiscal Research) vzdělávací index, který hodnotí úroveň vzdělání ve členských zemí Evropské unie.

Vedle informací o aktuálních a budoucích vzdělávacích trendech, přehledu o „best practice“ v evropském vzdělávání bude vydána publikace s názvem „Education For a Changing World“ s nejzajímavějšími konferenčními příspěvky.