Máte zájem o inovace a nové trendy ve vzdělávání a školství? Baví Vás moderní vzdělávací metody a přístupy? Zajímáte se o téma vlivu vzdělávacího systému na připravenost absolventů škol uspět na trhu práce? Sledujete úspěšné reformy vzdělávacích systémů ve vyspělých evropských zemích?

Navštivte některou z našich akcí!

Chceme měnit současnost a ovlivňovat budoucnost českého vzdělávání. Otevíráme diskuze na aktuální témata, přinášíme příklady dobré praxe a inspirace (i ze zahraničí).