Program konference je dvoudenní a bude simultánně tlumočen (ČJ/EN).