Čtvrtek 5. října 2017, Palác Žofín

08:30                             Registrace


08:55                             Úvod
Úvodní slovo: Petr Pavlík, Náměstek ministra školství, MŠMT ČR


09:15 – 10:30               Hodnocení vzdělávacích systémů
Role a účinnost hodnocení vzdělávacích systémů pomocí indexů. IREF index vzdělání je nástrojem měření efektivity národních vzdělávacích systémů evropských států. PISA index hodnotí kvalitu primárního a sekundárního vzdělávání celosvětově. Jsou opravdu studenti v rámci těch nejúspěšnějších a nejlépe hodnocených systémů úspěšnější na trhu práce? Výsledky úspěšně provedených vzdělávacích reforem se projeví až s 20-letým odstupem. Reflektují indexy měření tuto skutečnost?  Jsme schopni předvídat potřeby a požadavky budoucích absolventů škol v horizontu několika desetiletí? Jsou tedy výsledky hodnocení užitečné pro vytváření budoucích strategií vzdělávání?
Potvrzení řečníci: J. P. Delsol, Nicolas Lecaussin (IREF, Francie), Daniel Münich (CERGE-EI, ČR), Aleš Rod (CETA, ČR), Martina Bacíková (Institut ekonomického vzdělávání, ČR)

10:30 – 12:00              Reformy a inovace ve vzdělávání – příklady z praxe
Reforma představuje zásadní změnu platného systému. Do jaké míry zajistí reformy a inovace očekávané změny ve vzdělávání? Kdo jsou iniciátoři reforem/inovací a jaké jsou jejich cíle? Jak reformu naplánovat a jaké jsou její skutečné výsledky?
Potvrzení řečníci: Arja-Sisko Holappa (Finská národní agentura pro vzdělávání, Finsko), Irene Kranz (Ministerstvo školství, Lichtenštejnsko), Gintaras Steponavičius (Poslanec, člen parlamentního Výboru pro vzdělávání a vědu, Litva), Martin Roman (PORG Základní škola a gymnázium, ČR)

12:00 – 13:15              Oběd

12:05 – 12:30            Tisková konference

13:15 – 14:45              Reformy ve vzdělávání – nedokončený projekt
Každá reforma předpokládá značné vstupní náklady – čím je rozsáhlejší, tím je nákladnější. Má tedy racionální opodstatnění pouze v případě, kdy očekávaný přínos přesáhne investované výdaje. Jaké jsou hlavní podněty pro realizování reformy? Jakými argumenty přesvědčit veřejnost o smyslu reformy? Známe největší překážky či oponenty reforem?
Potvrzení řečníci: Nastia Flegar (Ministerstvo školství, Slovinsko), Emilia Zankina (American University in Bulgaria, Bulharsko), Ján Oravec (Asociace podnikatelů Slovenska, Slovensko)

14:45 – 15:00              Přestávka na kávu

15:00 – 16.30              Propojení teorie s praxí
Teoretická výuka – to je hlavní náplň školního vzdělávání. Pro stále se zrychlující technologický vývoj a jeho vliv na reálný život již teoretické znalosti nestačí. Je třeba propojit teorii s praxí a zajistit spolupráci škol a firem / potenciálních zaměstnavatelů. Jsou však školy otevřené takové spolupráci?
Potvrzení řečníci: Jan Veselý (IBM, ČR), Vratislav Janda (Nestlé Česko, ČR), Radek Hylmar (Národní ústav pro vzdělávání – projekt Pospolu, ČR)

16:30                           Číše vína

 

Pátek 6. října 2017, Anglo – americká vysoká škola

08:30                             Registrace

Paralelní workshopy

9:00 – 10:15                Vzdělávání v digitální éře                                
Digitální éra, ve které nyní žijeme, nám usnadňuje  život v mnoha oblastech. Usnadňuje zejména komunikaci a zvyšuje poptávku po celoživotním vzdělávání. Dokáže klasický systém veřejného vzdělávání dostatečně reagovat na požadavky digitálního světa?  Jaká je budoucnost MOOC a e-learningu?
Potvrzení řečníci: Olga Štěpánková (Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČR), Michal Kaderka (Aliance pro otevřené vzdělávání / Gymnázium Na Zatlance, ČR), Petra Jirůtková (Khanova škola, ČR), Pavel Juřík (Paynovatio a.s., ČR)

09:00 – 10:15                Mimoškolní vzdělávání       
Klasické vzdělávací programy, akreditované v rámci platné legislativy,  jsou často nahrazovány (či doplňovány) nabídkou soukromých vzdělávacích institucí, stojících mimo systém. Mohou být dostatečnou konkurencí pro „mainstreamová“ studia? Jaké jsou motivace autorů zajímavých vzdělávacích „mimosystémových“ projektů?  Uznávají zaměstnavatelé certifikáty z mimoškolního vzdělávání? Postavení „svobodných škol“ v ČR a zahraničí – jaké mají šance na úspěch?
Potvrzení řečníci: Dita Přikrylová (Czechitas, ČR), Zdeňka Staňková (SvobodaUčení.cz, ČR), Pavel Kraemer (Institut pro podporu inovativního vzdělávání, ČR)

10:15 – 10:30              Přestávka na kávu

10:30 – 11:45              Vzdělávání z perspektivy zaměstnavatelů
Jak hodnotí zaměstnavatelé úroveň znalostí absolventů českých škol? Jsou absolventi dostatečně připraveni na vstup na pracovní trh? Jaké jsou primárný nedostatky českého vzdělávacího systému? Vyžadují zaměstnavatelé vysokoškolské tituly, nebo je výhodou spíše praktická připravenost absolventů?
Potvrzení řečníci: Tomáš Ervín Dombrovský (LMC, s.r.o, ČR), Michaela Chaloupková (ČEZ, a. s., ČR), Zdeňka Matoušková (Nestlé Česko, ČR)

10:30 – 11:45              Role neziskových organizací ve vzdělávacím systému
Neziskové organizace byly vždy nedílnou součástí vzdělávacího systému. Jaké je jejich postavení dnes?
Potvrzení řečníci: Miroslava Kopicová (Národní vzdělávací fond, ČR), Ivan Pilip (ČR), Zdeněk Slejška (EDUin, ČR)

 11:45                            Oběd