Martina Bacíková

Martina Bacíková je zakladatelka INEV a Ekonomické olympiády. INEV pomáhá vytvářet zázemí pro stadium a výuku ekonomie a financí na středních školách. Martina předtím působila na pozici předsedkyně Students for Liberty CZ. Je spoluzakladatelkou start-upu Dáme Zkoušku. Pracovala jako ekonomická novinářka a moderátorka v Roklen24 a Forum24. Ve finanční skupině Roklen Fin získala zkušenosti jako projektová manažerka a později v equity a forex tradingu

Michaela Chaloupková

Michaela Chaloupková vystudovala právnickou fakultu ZČU a MBA na University of Pittsburgh. Již od roku 2003 pracuje pro společnost ČEZ, a.s., kam nastoupila do pozice obchodního referenta v nákupu. Postupně se vypracovala až na pozici ředitelky divize správa, která zahrnuje nákup a personalistiku pro celou Skupinu ČEZ. V říjnu 2011 se stala jedinou ženou v představenstvu ČEZ, a. s. V tuto chvílí má pod sebou tým více než 500 lidí. Aktivně se věnuje problematice CSR (Corporate Social Responsibility) a udržitelného podnikání, zaštiťuje tyto aktivity ve Skupině ČEZ a podílí se na práci platformy Byznys pro společnost. V roce 2012 se poprvé objevila v žebříčku 25 žen českého byznysu a v roce 2016 obsadila 3. místo. Taktéž se pravidelně objevuje v žebříčku 50 nejvlivnějších žen v České republice vyhlašovaném časopisem Forbes, v roce 2016 obsadila 8. příčku. Aktuálně se taktéž věnuje mentoringu v programu  Odyssey podporující ženské manažerské talenty a v mentoringovém programu Together2grow.

Jean-Philippe Delsol

Jean-Philippe Delsol vystudoval práva a literaturu. Působí jako advokát se specializací na daňové právo. Je prezidentem liberálního think-tanku IREF (Institut de Recherches Economiques et Fiscales). Je autorem odborných publikací a pravidelným přispěvatelem do odborných magazínů i denního tisku. Mezi jeho poslední publikace patří: Anti-Piketty (kolektivní dílo), Libréchange, L’injustice fiscale ou l’abus de biens communs, Echec de l’Etat, Pour une société de libre choix.

Tomáš Ervín Dombrovský

Tomáš Ervín Dombrovský je analytik společnosti LMC, která vyvíjí online služby pro vzdělávání a hledání práce. Podstatnou část své energie věnuje rozboru dat, jevů a trendů v propojených světech vzdělávání a práce. Snaží se nacházet, pojmenovávat a rozvíjet to, co je zásadní pro smysluplné uplatnění lidí a jejich lepší spolupráci ve firmách i veřejných institucích. Přednáší pro lidi z HR a vedení firem, pro odbornou i širší veřejnost. Mimo to se stará o rozšiřování partnerské spolupráce a veřejně prospěšných aktivit přesahujících každodenní byznys LMC.

Nastia Flegar

Nastia Flegar je v současnosti poradcem slovniského ministra pro vzdělání, vědu a sport. Koordinuje práci ministra a státního tajemníka převážně v oblasti vzdělávání. Než začala pracovat na ministerstvu, získávala cenné zkušenosti v přípravě a implementaci projektů, které byli financovány různými fondy EU. Během své kariéry pracovala ve vzdělávání pro ŠKIS Association (asociace studenských klubů ve Slovinsku) a získala zkušenosti jako učitelka na několika jazykových školách.

ARJA-SISKO HOLAPPA

Arja-Sisko Holappa, Ph.D pracuje jako poradce a specialista na tvorbu učebních osnov ve Finské národní agentuře pro vzdělávání. Má za sebou dlouholetou zkušenost ve vzdělávání, jak na pozici vyučující, tak v odborných pozicích v místních, krajských I národních organizacích. Má hluboké pedagogické znalosti v oblasti základního vzdělávání a také zajímavou zkušenost ze zahraniční spolupráce s několika evropskými státy a Ruskem. Dlouhodobě se zabývá reformou vzdělávání, zejména klíčovou rolí skladby učebních osnov. Prosazuje důležitost role vyučujícího v úspěšném rozvoji vzdělávacích procesů ve školách v rámci finské vzdělávací reformy.

Radek Hylmar

Radek Hylmar pracoval jako redaktor počítačové literatury v nakladatelství Computer Press. Podílel se na přípravě maturitního testu z informatiky ve společnosti CERMAT. Jako editor a kooordinátor byl zapojen do ESF projektu Pospolu. V současné době pracuje jako metodik spolupráce škol a zaměstnavatelů v ESF projektu Modernizace odborného vzdělávání.

Vratislav Janda

Corporate Affairs Director, Nestlé Czech and Slovak

Vratislav Janda vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Dále studoval žurnalistiku a mezinárodní vztahy v Norsku, Německu a Švýcarsku.

Svou profesionální kariéru začal jako novinář odkud se přesunul na Ministerstvo zahraničích věcí. Účastnil se několika diplomatických misí na Středním východě, následně se zabýval oblastí národní bezpečnostní politiky a NATO, než se přesunul na velvyslanectví do amerického Washingtonu.

Ve své současné funkci je pan Janda zodpovědný za veškeré korporátní záležitosti Nestlé v České republice a na Slovensku. Pan Janda mluví plynně anglicky, německy, rusky a francouzsky.

Petra Jirůtková

Petra Jirůtková je studentkou ekonomie na Institutu ekonomických studií – Fakultě sociálních věd na Univerzitě Karlově. Vystudovala PORG Libeň. Základem pro další rozvoj jejích mezinárodních zkušeností bylo absolvování studia na George Heriot’s School ve Skotsku. Před pěti lety se stala součástí Khanovy školy, kde je nyní zodpovědná za veškerý matematický obsah. V Khanově škole vede tým překladatelů a také se aktivně podílí na tvorbě nových českých vzdělávacích videí.

Pavel Juřík

Pavel Juřík pracuje ve finančním a IT sektoru od 90. Let. Má za sebou řadu úspěšných produktových inovací. Ůčastnil se mnoha lokálních i mezinárodních vzdělávacích i kulturních projektů. Od roku 2017 je CEO společnosti Paynovatio a.s., která ve spolupráci se společností Mastercard a městem Kolín úspěšně uvedla na trh inovativní řešení pro první a druhý stupeň ZŠ – předplacenou multifunkční kartu sloužící žákům pro platby a jako identifikační nástroj.

Michal Kaderka

Absolvent PedF UK, do roku 2007 učil na plný úvazek v Lauderových školách v Praze. Od roku 2008 do 2014 pracoval pro přední komunikační agenturu Bison & Rose a nyní je na volné noze. Velmi úzce spolupracuje s EDUin o.p.s., píše pro vydavatelství Wolter Kluwer a pracuje jako analytik pro soukromý sektor. Je spoluzakladatelem Aliance pro otevřené vzdělávání a od roku 2010 vyučuje na pražském Gymnáziu Na Zatlance mediální výchovu pod názvem Svět médií. Je taktéž autorem otevřené učebnice k mediální gramotnosti pro učitele.

Miroslava Kopicová

Miroslava Kopicová je od roku 1994 je ředitelkou Národního vzdělávacího fondu (NVF), o.p.s. Byla zodpovědná za realizaci většiny programů EK pro ČR v oblasti rozvoje lidských zdrojů. NVF dlouhodobě poskytuje analytickou a strategickou kapacitu v otázkách zaměstnanosti a kvalifikace pracovní síly. Působil jako technická pomoc ministerstva při přípravě na ESF, vedla významné evropské programy např. Leonardo da Vinci, EQUAL a mnoho jiných aktivit. M. Kopicová od roku 1990 zastupovala ČR v řadě mezinárodních institucí (OECD, CEDEFOP, ETF, úzce spolupracovala s EK).V letech 2006-2007 a následně také v letech 2009-2010 (v době českého předsednictví EU) byla ministryní školství, mládeže a tělovýchovy. Pracovala jako poradkyně několika premiérů v oblasti vzdělávání, výzkumu a inovací.

Pavel Kraemer

Pavel Kraemer vystudoval teoretickou matematiku na MFF UK, učil na waldorfských i jiných alternativních školách u nás, v Německu, Švýcarsku a na Ukrajině. Založil Institut pro podporu inovativního vzdělávání, který propojuje různé alternativní proudy ve vzdělávání a poskytuje jim podporu. V Evropě a v Indii navštívil celou řadu svobodných škol. Vedl vzdělávání učitelů ve waldorfské a intuitivní pedagogice, pro veřejnost pořádá besedy o nových proudech ve vzdělávání Škola Života a festivaly inovativních škol InoEduFest. Organizuje vzdělávání ředitelů alternativních škol. Mentoruje učitele v inovativních školách a školám poskytuje supervizi.

Irene Kranz

Irene Kranz studovala obor Speciální a terapeutická pedagogika, mediální studia a veřejné zdraví na univerzitě v Zurichu, kde získala titul PhD. V letech 2006 až 2016 působila jako vyučující na Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik v Zurichu. Od roku 2016 je Vedoucí Odboru vzdělávání a psychologických služeb v Lichtenštejnsku.

Nicolas Lecaussin

Nicolas Lecaussin je ředitelem IREF(Institute for Research in Economic and Fiscal Issues ), což je soukromý evropský think tank se sídlem v Paříži. Je odborníkem na ekonomická a fiskální témata a je zároveň autorem mnoha knih, jako jsou: The State kills France, They want the skin of capitalism!State failureThe French Antiliberal Obsession  a spoluautorem dalších knih: What are the richAnti-Piketty and State failure. Je držitelem ceny Renaissance Prize for Economics z roku 2015.

Zdeňka Matoušková

HR Business Partner, Training and Development Manager, Nestlé Czech and Slovak

Zdeňka Matoušková vystudovala Fakultu stavební na ČVUT v Praze. Poté získala 17 let zkušeností z různých oborů lidských zdrojů z mnoha odvětví – od farmacie po bankovnictví, stavebnictví a FMCG.

Před šesti lety nastoupila slečna Matoušková do Nestlé a ke své současné kombinované funkci HR Business Partner & Talent, Training and Leadership Development Manager dále funguje jako interní kouč, mentor a trenér. Dále přednáší v oblasti HR na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Daniel Münich

Jako docent a výzkumný pracovník akademicky působí na CERGE-EI od roku
1994. Ve výzkumech se mimo jiné zabývá ekonomií trhu práce a ekonomií školství a vzdělávání.
Odborně se také věnuje hodnocení dopadů veřejných politik a problematice hodnocení výsledků
výzkumu. Jako odborný poradce působil a působí v řadě orgánů národních a mezinárodních institucí.
Působí jako výkonný ředitel IDEA.

Ján Oravec

Ján Oravec je prezidentom Združenia podnikateľov Slovenska. Patrí k zakladajúcim členom Republikovej únie zamestnávateľov a je členom jej Prezídia. Ako predseda Výboru RÚZ pre európske záležitosti a zahraničné vzťahy zastupuje slovenských zamestnávateľov v medzinárodných zamestnávateľských organizáciách, v BusinessEurope v Bruseli, v BIAC-u pri OECD a v Medzinárodnej organizácii zamestnávateľov (IOE) pri Medzinárodnej organizácií práce v Ženeve. V rokoch 1999-2002 pracoval ako generálny riaditeľ Sekcie stratégie Ministerstva hospodárstva SR. Počas tohto obdobia bol predsedom a členom vo viacerých dozorných a správnych radách. Ján Oravec je zakladajúcim členom Nadácie F. A. Hayeka a jej dlhoročným prezidentom (1992 – 2013). V r. 1997 založil Združenie daňových poplatníkov Slovenska.

Ivan Pilip

Po studiích  působil jako odborný asistent na VŠE v Praze a v roce 1992 se stal náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy zodpovědný za ekonomiku a rozpočet. Od roku 1994 byl na tomto ministerstvu jmenován ministrem, v roce 1997 byl poté jmenován ministrem financí ČR. V této funkci působil do roku 1998, poté byl členem Poslanecké sněmovny Parlamentu, jeho hospodářského výboru a předsedou jeho Komise pro bankovnictví. Od roku 2002 ukončil aktivní politickou činnost, od roku 2004 byl jmenován viceprezidentem Evropské investiční banky v Lucembursku, kde byl odpovědný za operace v nových členských zemích a zavádění finančních nástrojů. V roce 2007 se vrátil do ČR. Je členem vedení několika společností a také institutu CASLA, který se zaměřuje na podporu demokratických změn v zemích Latinské Ameriky.

Dita Přikrylová

Dita Přikrylová je zakladatelkou neziskové organizace Czechitas, která inspiruje a vzdělává ženy v informačních technologiích. Sama vystudovala systémové inženýrství a aplikovanou informatiku na dvou fakultách Masarykovy univerzity. Pracovala jako IT Risk specialista a datový analytik v korporaci a pak utekla do vlastního podnikání. Kromě vzdělávání žen v IT se věnuje digitálnímu vzdělávání vrcholového managementu v ústavu 6D Academy, vzdělávání dětí a učitelů v Akademii programování a růstu komunity okolo datové analytiky s DataGirls. Visegrad fund spolu s Financial Times a společnost Google ji zařadil mezi inovátory NewEurope100. V roce 2016 ji vybral Forbes mezi „30 pod 30“ a mezi 75 nejvlivnějších žen ČR, v říjnu 2016 převzala Dita European Citizen Prize v Evropském parlamentu, v roce 2017 se umístila v žebříčku 25 top žen podle Hospodářských novin a SXSW.com ji udělil cenu Community Service Award v Texasu.

Aleš Rod

Aleš Rod řídí výzkumné projekty. Doktorát v oboru Ekonomická teorie získal na Vysoké škole ekonomické v Praze a nadále se věnuje akademické činnosti. Jeho výzkumný zájem se týká ekonomie regulace s aplikacemi v energetice a odpadovém hospodářství, veřejných financích a bankovnictví. Dále se zabývá ekonomií luxusu a analýzou stínové ekonomiky. V současnosti konzultuje projekty z digitální ekonomiky pro veřejný i soukromý sektor v ČR i v zahraničí, spolupracuje s Europe’s Research Alliance for a Digital Economy v Londýně a je členem správní rady Spotřebitelského fóra.

Martin Roman

Posledních 20 let byl Martin Roman výkonným ředitelem a předsedou ve třech významných českých společnostech (Janka, Škoda, ČEZ). Je členem správní rady MOL Group. Je bývalým členem dozorčí rady Vienna Insurance Group a Českých drah. Vedle jeho aktivit v průmyslu byl vždy aktivním filantropem a zvlášť v odvětví vzdělávání. V roce 2011 odstartoval projekt Čtení pomáhá (ctenipomaha.cz) v České republice. V roce 2007 založil školu Nový PORG a v roce 2011 školu PORG Ostrava.

Zdeněk Slejška

Vystudoval obor biologie – tělesná výchova na Pedagogické fakultě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Věnoval se učení dětí i dospělých a má za sebou 15 let lektorské praxe v oblasti prožitkové pedagogiky. Podílel se na mnoha vzdělávacích projektech v roli metodika a manažera pod hlavičkou Prázdninové školy Lipnice a následně sdružení Egredior, které spoluzaložil. V letech 2006-2010 řídil Metodický portál rvp.cz, který se snažil podporovat tvořivé učitele a stal se největším odborným portálem u nás. V roce 2010 spoluzaložil a od té doby řídí obecně prospěšnou společnost EDUin, která je významnou organizací v oblasti vzdělávání. V roce 2013 se stal Ashoka Fellow.

Gintaras Steponavičius

Gintaras Steponavičius zahájil svoji politickou kariéru na počátku 90. let, kdy spoluzaložil Litevskou liberální unii. Od roku 2000 až dosud je členem litevského parlamentu Seimas. V letech 2004 – 2008 byl jmenován ministrem školství a v období 2012 – 2016 byl členem parlamentního Výboru pro školství, vědu a kulturu.

Olga Štěpánková

Olga Štěpánková absolvovala Matematicko-fyzikální fakultu University Karlovy v roce 1972 a v roce 1981 získala titul kandidátka věd v oboru matematická logika. Od roku 1988 pracuje na Elektrotechnické fakultě ČVUT, kde v roce 1992 získala titul docentka a v roce 1999 titul profesorka. Je vedoucí jednoho z oddělení CIIRC. Zabývá se dobýváním znalostí z dat, umělou inteligencí a rozvojem asistivních technologií – v těchto oborech se také podílela na řešení řady českých i zahraničních projektů. Je garantkou magisterskeého programu Biomedicínské inženýrství a informatika

Jako předsedkyně České společnosti pro kybernetiku a informatiku podporuje efektivní využívání informačních a komunikačních technologií na všech úrovních a objektivní testování potřebných znalostí.

Jan Veselý

Jan Veselý je vedoucí IBM Smarter University a koordinátor Aliance pro mladé. Je autorem Laboratoře Nadace Vodafone a zakladatel projektů EduFórum a Inovatori.cz

Emilia Zankina

Emilia Zankina působí jako profesorka a provostka na katedře Politologie na American University in Bulgaria. Je držitelkou titulu Ph. D. v oboru Mezinárodní vztahy a absolvovala certifikovaný kurz Východoevropských studií na University of Pittsburgh, kde později působila jako zástupce vedoucího Centra ruských a východoevropských studií. Ve své výzkumné činnosti se zabývá demokratizací a transformací elit ve Východní Evropě, populismem, reformou občanských služeb a genderovou politikou. Pravidelně publikuje v uznávaných odborných magazínech, v minulosti byla šéfredaktorkou časopisu East Europen Politics and Societies.